Filtry

Filtry do systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Aby zagwarantować poprawne funkcjonowanie wentylacji w budynku z zamontowaną rekuperacją, a tymczasem komfort i bezpieczeństwo ich użytkownikom, należy pamiętać o okresowych przeglądach, pomiarach, ale przede wszystkim o wymianie filtrów w momencie ich zużycia. Niektóre modele central wentylacyjnych wyposażone są nawet w system monitorowania stopnia zużycia filtrów i alarmują o konieczności ich wymiany w odpowiednim czasie.

Jedynie właściwie dobrane filtry dedykowane przez producentów central wentylacyjnych zagwarantują poprawne wentylowanie powietrza w układzie całego systemu wentylacji oraz jego oczyszczanie. Odpowiedni dobór filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej powinien bazować na informacjach dotyczących ich parametrów użytkowych- uzyskanych w sposób wiarygodny, jako efekt przeprowadzonych badań laboratoryjnych (chodzi tu przede wszystkim o: skuteczność filtracji powietrza z zanieczyszczeń, aerodynamikę i opór przepływu powietrza, pyłochłonność- zdolność do pochłaniania drobin ciał stałych jak kurz). Wyniki i efektywność badań skuteczności filtracji powietrza są w sposób syntetyczny przedstawiane w katalogach za pomocą klas jakości filtrów powietrza.

Klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej wg normy EN 779:2012.

KLASA ŚREDNI STOPIEŃ ODPYLANIA Am
DLA PYŁU SYNTETYCZNEGO [%]
ŚREDNIA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI Em DLA CZĄSTEK 0,4 μm [%] MINIMALNA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI DLA CZĄSTEK 0,4 μm [%]
Zgrubne G1 50 ≤ Am ≤ 65
G2 65 ≤ Am ≤ 80
G3 80 ≤ Am ≤ 90
G4 90 ≤ Am
Pośrednie (wstępne) M5 40 ≤ Em ≤ 60
M6 60 ≤ Em ≤ 80
Dokładne F7 80 ≤ Em ≤ 90 35
F8 90 ≤ Em ≤ 95 55
F9 95 ≤ Em 70

Dzięki doborowi odpowiedniego połączenia systemu filtracji czerpanego powietrza z zewnątrz, można uzyskać prawdziwą tarczę antysmogową oraz bioaerozolową przed wdychanym zanieczyszczonym powietrzem w mieszkaniu. Wiele dostępnych central wentylacyjnych na rynku oferuje już w standardzie filtry w klasie M5, będące w stanie filtrować już na poziomie około 50% cząsteczki zawieszone w powietrzu o wielości 0,4 μm. Jako uzupełnienie rekuperatora w dodatkowy system oczyszczania powietrza producenci oferują różnego rodzaju boxy wyposażone w bardzo dokładne filtry klasy nawet F9 będące w stanie przechwycić cząsteczki wielkości rzędu 0,004 mm w klasie efektywności średniej na poziomie ponad 95%. W celu zachowania niezaburzonego przepływu powietrza, istotnym jest odpowiedni dobór filtrów, kolejność ich montażu co do kierunku przepływu powietrza.

Zastosowanie bardzo skutecznego filtra F9, gwarantuje zatrzymanie najmniejszych cząstek smogowych PM1, czyli o wielkości poniżej 1 mikrometra. A to właśnie te mikro- cząsteczki są najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia, ponieważ przenikają przez płuca prosto do naszego krwiobiegu i rozprzestrzeniają się do innych narządów wewnętrznych. Większość dostępnych na rynku “antysmogowych” filtrów zabezpiecza nas jedynie przed większymi cząsteczkami PM10 i PM 2,5.

+48 507 115 714